EMS-Codes for Maine Coon

 

En del fält är markerade i blått. Dessa färger är rekommenderas inte att användas, eftersom det är mer eller mindre omöjligt att vara säker eller ens ha en aning.  Självklart kan de användas om det är kristallklart, men i annat fall, använd dem inte.SVART

n

Svart

n 21

Svart Ospecificerat Mönster

n 22 

Svart Tabby

n 23

Svart Tigré

n 24

Svart Spotted

n 25

Svart Tickad

ny 2x

Svart Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

ny 11

Svart Golden Shaded

ns

Svartsmoke

ns 21

Svart Silver Ospecificerat Mönster

ns 22

Svart Silver Tabby

ns 23

Svart Silver Tigré

ns 24

Svart Silver Spotted

ns 25

Svart Silver Tickad

ns 11

Svart Silver Shaded

ns 12

Svart Silver Shell

BLÅ

a

Blå

a 21

Blå Ospecificerat Mönster

a 22 

Blå Tabby

a 23

Blå Tigré

a 24

Blå Spotted

a 25

Blå Tickad

ay 2x

Blå Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

ay 11

Blå Golden Shaded

as

Blåsmoke

as 21

Blå Silver Ospecificerat Mönster

as 22

Blå Silver Tabby

as 23

Blå Silver Tigré

as 24

Blå Silver Spotted

as 25

Blå Silver Tickad

as 11

Blå Silver shaded

as 12

Blå Silver Shell

RÖD

d

Röd

d 21

Röd Ospecificerat Mönster

d 22 

Röd Tabby

d 23

Röd Tigré

d 24

Röd Spotted

d 25

Röd Ticked

dy 2x

Röd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

dy 11

Röd Golden Shaded

ds

Rödsmoke

ds 21

Röd Silver Ospecificerat Mönster

ds 22

Röd Silver Tabby

ds 23

Röd Silver Tigré

ds 24

Röd Silver Spotted

ds 25

Röd Silver Tickad

ds 11

Röd Silver shaded

ds 12

Röd Silver Shell

CREME

e

Creme

e 21

Creme Ospecificerat Mönster

e 22 

Creme Tabby

e 23

Creme Tigré

e 24

Creme Spotted

e 25

Creme Tickad

ey 2x

Creme Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

ey 11

Creme Golden Shaded

es

Cremesmoke

es 21

Creme Silver Ospecificerat Mönster

es 22

Creme Silver Tabby

es 23

Creme Silver Tigré

es 24

Creme Silver Spotted

es 25

Creme Silver Tickad

es 11

Creme Silver shaded

es 12

Creme Silver Shell

SVARTSKÖLDPADD

f

Svartsköldpadd

f 21

Svartsköldpadd Ospecificerat Mönster

f 22 

Svartsköldpadd Tabby

f 23

Svartsköldpadd Tigré

f 24

Svartsköldpadd Spotted

f 25

Svartsköldpadd Tickad

fy 2x

Svartsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

fy 11

Svartsköldpadd Golden Shaded

fs

Svartsköldpaddsmoke

fs 21

Svartsköldpadd Silver Ospecificerat Mönster

fs 22

Svartsköldpadd Silver Tabby

fs 23

Svartsköldpadd Silver Tigré

fs 24

Svartsköldpadd Silver Spotted

fs 25

Svartsköldpadd Silver Tickad

fs 11

Svartsköldpadd Silver shaded

fs 12

Svartsköldpadd Tortie Silver Shell

BLÅSKÖLDPADD

g

Blåsköldpadd

g 21

Blåsköldpadd Ospecificerat Mönster

g 22 

Blåsköldpadd Tabby

g 23

Blåsköldpadd Tigré

g 24

Blåsköldpadd Spotted

g 25

Blåsköldpadd Tickad

gy 2x

Blåsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad)

gy 11

Blåsköldpadd Golden Shaded

gs

Blåsköldpadd Smoke

gs 21

Blåsköldpadd Silver  Ospecificerat Mönster

gs 22

Blåsköldpadd Silver Tabby

gs 23

Blåsköldpadd Silver Tigré 

gs 24

Blåsköldpadd Silver Spotted

gs 25

Blåsköldpadd Silver Tickad

gs 11

Blåsköldpadd Silver shaded

gs 12

Blåsköldpadd Silver Shell

VIT

w

Vit

 SVART VIT

n 09

Svart White

n 09 21

Svart Tabby Vit

n 09 22 

Svart Tabby Vit

n 09 23

Svart Tigré Vit

n 09 24

Svart Spotted Vit

n 09 25

Svart Tickad Vit

ny 09 2x

Svart Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

ny 09 11

Svart Golden Shaded Vit

ns 09 

Svartmoke Vit

ns 09 21

Svart Silver Ospecificerat mönster Vit

ns 09 22

Svart Silver Tabby Vit

ns 09 23

Svart Silver Tigré Vit

ns 09 24

Svart Silver Spotted Vit

ns 09 25

Svart Silver Tickad Vit

ns 09 11

Svart Silver Shaded Vit

ns 09 12

Svart Silver Shell Vit

 BLÅ VIT

a 09

Blå Vit

a 09 21

Blå Ospecificerat mönster Vit

a 09 22 

Blå Tabby Vit

a 09 23

Blå Tigré Vit

a 09 24

Blå Spotted Vit

a 09 25

Blå Tickad Vit

ay 09 2x

Blå Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

ay 09 11

Blå Golden Shaded Vit

as 09 

Blåsmoke Vit

as 09 21

Blå Silver Ospecificerat mönsterVit

as 09 22

Blå Silver Tabby Vit

as 09 23

Blå Silver Tigré Vit

as 09 24

Blå Silver Spotted Vit

as 09 25

Blå Silver Tickad Vit

as 09 11

Blå Silver shaded Vit

as 09 12

Blå Silver Shell Vit

 RÖD VIT

d 09 

Röd Vit

d 09 21

Röd Ospecificerat mönster Vit

d 09 22 

Röd Tabby Vit

d 09 23

Röd Tigré Vit

d 09 24

Röd Spotted Vit

d 09 25

Röd Tickad Vit

dy 09 2x

Röd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

dy 09 11

Röd Golden Shaded Vit

ds 09 

Rödsmoke Vit

ds 09 21

Röd Silver Ospecificerat mönster Vit

ds 09 22

Röd Silver Tabby Vit

ds 09 23

Röd Silver Tigré Vit

ds 09 24

Röd Silver Spotted Vit

ds 09 25

Röd Silver Tickad Vit

ds 09 11

Röd Silver shaded Vit

ds 09 12

Röd Silver Shell Vit

 CREME VIT

e 09 

Creme Vit

e 09 21

Creme Ospecificerat mönster Vit

e 09 22 

Creme Tabby Vit

e 09 23

Creme Tigré Vit

e 09 24

Creme Spotted Vit

e 09 25

Creme Tickad Vit

ey 09 2x

Creme Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

ey 09 11

Creme Golden Shaded Vit

es 09 

Cremesmoke Vit

es 09 21

Creme Silver Ospecificerat mönster Vit

es 09 22

Creme Silver Tabby Vit

es 09 23

Creme Silver Tigré Vit

es 09 24

Creme Silver Spotted Vit

es 09 25

Creme Silver Tickad Vit

es 09 11

Creme Silver shaded Vit

es 09 12

Creme Silver Shell Vit

SVARTSKÖLDPADD VIT 

f 09 

Svartsköldpadd Vit

f 09 21

Svartsköldpadd Ospecificerat mönster Vit

f 09 22 

Svartsköldpadd Tabby Vit

f 09 23

Svartsköldpadd Tigré Vit

f 09 24

Svartsköldpadd Spotted Vit

f 09 25

Svartsköldpadd Tickad Vit

fy 09 2x

Svartsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

fy 09 11

Svartsköldpadd Golden Shaded Vit

fs 09 

Svartsköldpaddsmoke Vit

fs 09 21

Svartsköldpadd Silver Ospecificerat mönster Vit

fs 09 22

Svartsköldpadd Silver Tabby Vit

fs 09 23

Svartsköldpadd Silver Tigré Vit

fs 09 24

Svartsköldpadd Silver Spotted Vit

fs 09 25

Svartsköldpadd Silver Tickad Vit

fs 09 11

Svartsköldpadd Silver shaded Vit

fs 09 12

Svartsköldpadd Silver Shell Vit

BLÅSKÖLDPADD VIT

g 09 

Blåsköldpadd Vit

g 09 21

Blåsköldpadd Ospecificerat mönster Vit

g 09 22 

Blåsköldpadd Tabby Vit

g 09 23

Blåsköldpadd Tigré Vit

g 09 24

Blåsköldpadd Spotted Vit

g 09 25

Blåsköldpadd Tickad Vit

gy 09 2x

Blåsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Vit

gy 09 11

Blåsköldpadd Golden Shaded Vit

gs 09 

Blåsköldpaddsmoke Vit

gs 09 21

Blåsköldpadd Silver Ospecificerat mönster Vit

gs 09 22

Blåsköldpadd Silver Tabby Vit

gs 09 23

Blåsköldpadd Silver Tigré Vit

gs 09 24

Blåsköldpadd Silver Spotted Vit

gs 09 25

Blåsköldpadd Silver Tickad Vit

gs 09 11

Blåsköldpadd Silver shaded Vit

gs 09 12

Blåsköldpadd Silver Shell Vit

SVART BICOLOR

n 03

Svart Bicolor

n 03 21

Svart Ospecificerat mönster Bicolor

n 03 22 

Svart Tabby Bicolor

n 03 23

Svart Tigré Bicolor

n 03 24

Svart Spotted Bicolor

n 03 25

Svart Tickad Bicolor

ny 03 2x

Svart Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

ny 03 11

Svart Golden Shaded Bicolor

ns 03 

Svartsmoke Bicolor

ns 03 21

Svart Silver Ospecificerat mönster Bicolor

ns 03 22

Svart Silver Tabby Bicolor

ns 03 23

Svart Silver Tigré Bicolor

ns 03 24

Svart Silver Spotted Bicolor

ns 03 25

Svart Silver Tickad Bicolor

ns 03 11

Svart Silver Shaded Bicolor

ns 03 12

Svart Silver Shell Bicolor

BLÅ BICOLOR

a 03 

Blå Bicolor

a 03 21

Blå Ospecificerat mönster Bicolor

a 03 22 

Blå Tabby Bicolor

a 03 23

Blå Tigré Bicolor

a 03 24

Blå Spotted Bicolor

a 03 25

Blå Tickad Bicolor

ay 03 2x

Blå Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

ay 03 11

Blå Golden Shaded Bicolor

as 03 

Blåsmoke Bicolor

as 03 21

Blå Silver Ospecificerat mönster Bicolor

as 03 22

Blå Silver Tabby Bicolor

as 03 23

Blå Silver Tigré Bicolor

as 03 24

Blå Silver Spotted Bicolor

as 03 25

Blå Silver Tickad Bicolor

as 03 11

Blå Silver shaded Bicolor

as 03 12

Blå Silver Shell Bicolor

RÖD BICOLOR

d 03 

Röd Bicolor

d 03 21

Röd Ospecificerat mönster Bicolor

d 03 22 

Röd Tabby Bicolor

d 03 23

Röd Tigré Bicolor

d 03 24

Röd Spotted Bicolor

d 03 25

Röd Tickad Bicolor

dy 03 2x

Röd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

dy 03 11

Röd Golden Shaded Bicolor

ds 03 

Rödsmoke Bicolor

ds 03 21

Röd Silver Ospecificerat mönster Bicolor

ds 03 22

Röd Silver Tabby Bicolor

ds 03 23

Röd Silver Tigré Bicolor

ds 03 24

Röd Silver Spotted Bicolor

ds 03 25

Röd Silver Tickad Bicolour

ds 03 11

Röd Silver shaded Bicolour

ds 03 12

Röd Silver Shell Bicolour

CREME BICOLOR

e 03 

Creme Bicolor

e 03 21

Creme Ospecificerat mönster Bicolor

e 03 22 

Creme Tabby Bicolor

e 03 23

Creme Tigré Bicolor

e 03 24

Creme Spotted Bicolor

e 03 25

Creme Tickad Bicolor

ey 03 2x

Creme Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

ey 03 11

Creme Golden Shaded Bicolor

es 03 

Cremesmoke Bicolor

es 03 21

Creme Silver Ospecificerat mönster Bicolor

es 03 22

Creme Silver Tabby Bicolor

es 03 23

Creme Silver Tigré Bicolor

es 03 24

Creme Silver Spotted Bicolor

es 03 25

Creme Silver Tickad Bicolor

es 03 11

Creme Silver shaded Bicolor

es 03 12

Creme Silver Shell Bicolor

SVARTSKÖLDPADD BICOLOUR

f 03 

Svartsköldpadd Bicolor

f 03 21

Svartsköldpadd Ospecificerat mönster Bicolor

f 03 22 

Svartsköldpadd Tabby Bicolor

f 03 23

Svartsköldpadd Tigré Bicolor

f 03 24

Svartsköldpadd Spotted Bicolor

f 03 25

Svartsköldpadd Tickad Bicolor

fy 03 2x

Svartsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

fy 03 11

Svartsköldpadd Golden Shaded Bicolor

fs 03 

Svartsköldpadd Smoke Bicolor

fs 03 21

Svartsköldpadd Silver Ospecificerat mönster Bicolor

fs 03 22

Svartsköldpadd Silver Tabby Bicolor

fs 03 23

Svartsköldpadd Silver Tigré Bicolor

fs 03 24

Svartsköldpadd Silver Spotted Bicolor

fs 03 25

Svartsköldpadd Silver Tickad Bicolor

fs 03 11

Svartsköldpadd Silver shaded Bicolor

fs 03 12

Svartsköldpadd Silver Shell Bicolor

BLÅSKÖLDPADD BICOLOR

g 03 

Blåsköldpadd Bicolor

g 03 21

Blåsköldpadd Ospecificerat mönster Bicolor

g 03 22 

Blåsköldpadd Tabby Bicolor

g 03 23

Blåsköldpadd Tigré Bicolor

g 03 24

Blåsköldpadd Spotted Bicolor

g 03 25

Blåsköldpadd Tickad Bicolor

gy 03 2x

Blåsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Bicolor

gy 03 11

Blåsköldpadd Golden Shaded Bicolor

gs 03 

Blåsköldpadd Smoke Bicolor

gs 03 21

Blåsköldpadd Silver Ospecificerat mönster Bicolor

gs 03 22

Blåsköldpadd Silver Tabby Bicolor

gs 03 23

Blåsköldpadd Silver Tigré Bicolor

gs 03 24

Blåsköldpadd Silver Spotted Bicolor

gs 03 25

Blåsköldpadd Silver Tickad Bicolor

gs 03 11

Blåsköldpadd Silver shaded Bicolor

gs 03 12

Blåsköldpadd Silver Shell Bicolor

SVART HARLEKIN

n 02

Svart Harlekin

n 02 21

Svart Ospecificerat mönster Harlekin

n 02 22 

Svart Tabby Harlekin

n 02 23

Svart Tigré Harlekin

n 02 24

Svart Spotted Harlekin

n 02 25

Svart Tickad Harlekin

ny 02 2x

Svart Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

ny 02 11

Svart Golden Shaded Harlekin

ns 02 

Svartsmoke Harlekin

ns 02 21

Svart Silver Ospecificerat mönster Harlekin

ns 02 22

Svart Silver Tabby Harlekin

ns 02 23

Svart Silver Tigré Harlekin

ns 02 24

Svart Silver Spotted Harlekin

ns 02 25

Svart Silver Tickad Harlekin

ns 02 11

Svart Silver Shaded Harlekin

ns 02 12

Svart Silver Shell Harlekin

BLÅ HARLEKIN

a 02 

Blå Harlekin

a 02 21

Blå Ospecificerat mönster Harlekin

a 02 22 

Blå Tabby Harlekin

a 02 23

Blå Tigré Harlekin

a 02 24

Blå Spotted Harlekin

a 02 25

Blå Tickad Harlekin

ay 02 2x

Blå Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

ay 02 11

Blå Golden Shaded Harlekin

as 02 

Blåsmoke Harlekin

as 02 21

Blå Silver Ospecificerat mönster Harlekin

as 02 22

Blå Silver Tabby Harlekin

as 02 23

Blå Silver Tigré Harlekin

as 02 24

Blå Silver Spotted Harlekin

as 02 25

Blå Silver Tickad Harlekin

as 02 11

Blå Silver shaded Harlekin

as 02 12

Blå Silver Shell Harlekin

RÖD HARLEKIN

d 02 

Röd Harlekin

d 02 21

Röd Ospecificerat mönster Harlekin

d 02 22 

Röd Tabby Harlekin

d 02 23

Röd Tigré Harlekin

d 02 24

Röd Spotted Harlekin

d 02 25

Röd Tickad Harlekin

dy 02 2x

Röd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

dy 02 11

Röd Golden Shaded Harlekin

ds 02 

Rödsmoke Harlequin

ds 02 21

Röd Silver Ospecificerat Mönster Harlekin

ds 02 22

Röd Silver Tabby Harlekin

ds 02 23

Röd Silver Tigré Harlekin

ds 02 24

Röd Silver Spotted Harlekin

ds 02 25

Röd Silver Tickad Harlekin

ds 02 11

Röd Silver shaded Harlekin

ds 02 12

Röd Silver Shell Harlekin

CREME HARLEKIN

e 02 

Creme Harlekin

e 02 21

Creme Ospecificerat Mönster Harlekin

e 02 22 

Creme Tabby Harlekin

e 02 23

Creme Tigré Harlekin

e 02 24

Creme Spotted Harlekin

e 02 25

Creme Tickad Harlekin

ey 02 2x

Creme Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

ey 02 11

Creme Golden Shaded Harlekin

es 02 

Cremesmoke Harlekin

es 02 21

Creme Silver Ospecificerat Mönster Harlekin

es 02 22

Creme Silver Tabby Harlekin

es 02 23

Creme Silver Tigré Harlekin

es 02 24

Creme Silver Spotted Harlekin

es 02 25

Creme Silver Tickad Harlekin

es 02 11

Creme Silver shaded Harlekin

es 02 12

Creme Silver Shell Harlekin

SVARTSKÖLDPADD HARLEKIN

f 02 

Svartsköldpadd Harlekin

f 02 21

Svartsköldpadd Ospecificerat Mönster Harlekin

f 02 22 

Svartsköldpadd Tabby Harlekin

f 02 23

Svartsköldpadd Tigré Harlekin

f 02 24

Svartsköldpadd Spotted Harlekin

f 02 25

Svartsköldpadd Tickad Harlekin

fy 02 2x

Svartsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

fy 02 11

Svartsköldpadd Golden Shaded Harlekin

fs 02 

Svartsköldpaddsmoke Harlequin

fs 02 21

Svartsköldpadd Silver Ospecificerat Mönster Harlekin

fs 02 22

Svartsköldpadd Silver Tabby Harlekin

fs 02 23

Svartsköldpadd Silver Tigré Harlekin

fs 02 24

Svartsköldpadd Silver Spotted Harlekin

fs 02 25

Svartsköldpadd Silver Tickad Harlekin

fs 02 11

Svartsköldpadd Silver shaded Harlekin

fs 02 12

Svartsköldpadd Silver Shell Harlekin

BLÅSKÖLDPADD HARLEKIN

g 02 

Blåsköldpadd Harlekin

g 02 21

Blåsköldpadd Ospecificerat Mönster Harlekin

g 02 22 

Blåsköldpadd Tabby Harlekin

g 02 23

Blåsköldpadd Tigré Harlekin

g 02 24

Blåsköldpadd Spotted Harlekin

g 02 25

Blåsköldpadd Tickad Harlekin

gy 02 2x

Blåsköldpadd Golden (tabby, tigré, spotted, tickad) Harlekin

gy 02 11

Blåsköldpadd Golden Shaded Harlekin

gs 02 

Blåsköldpaddsmoke Harlekin

gs 02 21

Blåsköldpadd Ospecificerat Mönster Harlekin

gs 02 22

Blåsköldpadd Silver Tabby Harlekin

gs 02 23

Blåsköldpadd Silver Tigré Harlekin

gs 02 24

Blåsköldpadd Silver Spotted Harlekin

gs 02 25

Blåsköldpadd Silver Tickad Harlekin

gs 02 11

Blåsköldpadd Silver shaded Harlekin

gs 02 12

Blåsköldpadd Silver Shell Harlekin

SVART VAN

n 01

Svart Van

n 01 21

Svart Ospecificerat Mönster Van

ny 01 21

Svart Golden Ospecificerat Mönster Van

ny 01 11

Svart Golden Shaded Van

ns 01 

Svartsmoke Van

ns 01 21

Svart Silver Ospecificerat Mönster Van

ns 01 11

Svart Silver Shaded Van

ns 01 12

Svart Silver Shell Van

BLÅ VAN

a 01 

Blå Van

a 01 21

Blå Ospecificerat Mönster Van

ay 01 21

Blå Golden Ospecificerat Mönster Van

ay 01 11

Blå Golden Shaded

as 01 

Blåsmoke Van

as 01 21

Blå Silver Ospecificerat Mönster Van

as 01 11

Blå Silver shaded Van

as 01 12

Blå Silver Shell Van

RÖD VAN

d 01 

Röd Van

d 01 21

Röd Ospecificerat Mönster Van

dy 01 21

Röd Golden Ospecificerat Mönster Van

dy 01 11

Röd Golden Shaded Van

ds 01 

Rödsmoke Van

ds 01 21

Röd Silver Ospecificerat Mönster Van

ds 01 11

Röd Silver shaded Van

ds 01 12

Röd Silver Shell Van

CREME VAN

e 01 

Creme Van

e 01 21

Creme Ospecificerat Mönster Van

ey 01 21

Creme Golden Ospecificerat Mönster Van

ey 01 11

Creme Golden Shaded Van

es 01 

Cremesmoke Van

es 01 21

Creme Silver Ospecificerat Mönster Van

es 01 11

Creme Silver shaded Van

es 01 12

Creme Silver Shell Van

SVARTSKÖLDPADD VAN

f 01 

Svartsköldpadd Van

f 01 21

Svartsköldpadd Ospecificerat Mönster Van

fy 01 21

Svartsköldpadd Golden Ospecificerat Mönster Van

fy 01 11

Svartsköldpadd Golden Shaded

fs 01 

Svartsköldpaddsmoke Van

fs 01 21

Svartsköldpadd Silver Ospecificerat Mönster Van

fs 01 11

Svartsköldpadd Silver shaded Van

fs 01 12

Svartsköldpadd Silver Shell Van

BLÅSKÖLDPADD VAN

g 01 

Blåsköldpadd Van

g 01 21

Blåsköldpadd Ospecificerat Mönster Van

gy 01 21

Blåsköldpadd Golden Ospecificerat Mönster Van

gy 01 11

Blåsköldpadd Golden Shaded Van

gs 01 

Blåsköldpaddsmoke Van

gs 01 21

Blåsköldpadd Silver Ospecificerat Mönster Van

gs 01 11

Blåsköldpadd Silver shaded Van

gs 01 12

Blåsköldpadd Silver Shell Van