HD Analys för Maine Coon (Del 2)

Samtidigt som Debbie höll på med datainsamlingen för sin artikel (HD Analys för Maine Coon; Del 1), var jag mitt i att samla in data för en annan. Jag ville ta en titt på hur HD kommer att påverka avkommorna om det finns HD i de närmaste 5 generationerna. Vi vet att hälsoprogrammet fungerar och att HD minskar när vi fortsätter att testa generation efter generation. Men de flesta undersökningar jag sett har fokuserat på katter i första generationen och i vissa artiklar deras föräldrar men jag har aldrig sett en studie gjord på 5 generationer.

Jag kommer inte att spekulera i vart vi är på väg, det enda jag har gjort i den här artikeln är att samla in data och lägga dem i diagram så att vi enkelt kan se hur det ser ut idag och kanske få en ytterligare ledtråd om vad vi skall hitta på härnäst. Jag tog alla katter som testades i hälsoprogrammet, sedan började jag slå upp dem i PawPeds. Jag räknade antalet testade katter för varje generation bakom ... Till exempel 2, 2, 2, 4, 6 (en kolumn i ett excel för varje generation), jag satte upp en beräkning som beräknade den totala mängden katter i 5 generationer (62) och gjorde en räkning av hur många procent av dessa 5 generationer som var testade.

Om det fanns några katter i de första 5 generationerna som hade HD (grad 2 eller 3) noterade jag också i vilken generation och hur många.

Jag blev ganska förvånad över att inse att den absolut högsta mängden testade katter hos någon katt inom hälsoprogrammet, inte var mer än 79%, jag hade faktiskt förväntat mig att hitta åtminstone en katt med 100% testade katter på 5 generationer, men så var inte fallet. Nu vet jag att det kan finnas fler testade katter till exempel hos OFA, i vissa fall vet jag faktiskt med säkerhet.

Men i de flesta fall är detta inget jag kan se eller veta, jag kan inte bara gissa, så jag kommer att gå enbart på den statistik som vi får ut från hälsoprogrammet från starten och ända fram till juni 2020. jag har gått på den värsta höften. En katt med 1-N, 1-B och så vidare blev 1, en katt med N-2, 1-2 och så vidare blev 2 och så vidare.

Först gjorde jag en jämförelse mot hur många katter som var testade bakom varje katt. I den här grafen tog jag inte hänsyn till i vilka generationer eller något liknande.
I den första gruppen kan du se katterna i procent som var första generationens testade katter själva, det fanns inte ett enda HD-test bakom dessa katter.
I den andra gruppen kommer du att se katterna som hade 50% upp till 79% testade katter bakom sig på fem generationer, som du kan se är det ganska stor skillnad mellan dessa två grupper.
Katter med normala höfter är cirka 20% högre i gruppen med 50% eller mer testade katter bakom, jämfört med katter med 0% testad bakgrund.

Om vi tittar på de andra två grupperna valde jag här alla katter som hade 0% upp till 49% testade katter bakom, men som hade förfäder i de 5 generationerna med en HD-grad på 2 och / eller 3.
Om vi jämför med den sista gruppen som är katter med 50% upp till 79% testade katter bakom, men som också hade HD-grad 2 och / eller 3, i dessa 5 generationer.

Här kan vi se att skillnaden inte är så stor längre de med Normala höfter är nästan lika många, normala är lite lägre på katterna med 50-79% testade bakom,
HD-grad 1 är också lite högre, men både HD-grad 2 och 3 är lägre än hos katter med 0-49% testade katter bakom.

Comparisontestedbackgroundvsnontestedbackground 

 

I nästa graf gjorde jag en djupare studie av katter som hade HD bakom sig mot de som inte hade några kända katter med HD bakom sig.
Jag tog inte hänsyn till om det fanns en eller flera, bara om det fanns HD 2 eller 3 bakom i någon generation.


Jag tror att diagrammet talar för sig själv men ändå en liten beskrivning.
Den första gruppen är katter med 50-79% testade bakom som hade förfäder under de första 5 generationerna med HD grad 2 eller 3, den andra gruppen är katter med 50-79% testade bakom och ingen känd HD.
Den tredje gruppen är katterna med 0-49% testade bakom som hade förfäder under de första 5 generationerna med HD grad 2 eller 3, och den fjärde gruppen är katter med 0-49% testade bakom och ingen känd HD.

TestedwithHDbehindlittletestedwithhdbehnd

 

Sedan gick jag ännu lite djupare.
I det här diagrammet tittade jag på alla katter oavsett antalet testade katter bakom dem och letade efter katterna bakom dem med HD-grad 2 eller 3.
Jag separerade beroende på, i vilken generation de första katterna med HD-grad 2 eller 3 visade sig.

Det verkar som att ju närmare HD:n är desto värre HD, av någon anledning är HD-grad 3 mindre hos katter som fick förfäder med HD-grad 2 eller 3 för första gången i andra generationen.
Det kan vara en ren tillfällighet, kanske farföräldrarna var första generationen testade? Jag kan möjligen behöva gräva lite djupare i detta.

HD i Generation 1 5 HD in Generation 1 5 
 I den här grafen ser vi katter som har HD-drabbade katter bakom, och i vilken generation de visas.Än en gång grävde jag ännu lite djupare i detta, jag räknade faktiskt antalet drabbade förfäder bakom de katter som hade någon drabbad katt bakom sig.
Som jag sa ovan hade ingen katt drabbade förfäder i mer än 4 generationer, och ingen katt hade mer än totalt 4 drabbade förfäder bakom sig.
I vissa fall var två av morföräldrarna drabbade och 1 ytterligare långt tillbaka i den femte generationen, i andra fall hittades alla drabbade katter i den femte generationen.

Det här är vad jag såg, som vi kan se finns det en viss variation, det här kan ha att göra med hur nära HD:n ligger eller andra faktorer?
SumOfAffectedAncestorsIn1 5gen

 

Jag tog också en mer övergripande titt.
Jag tittade på alla kategorier och jämförde de som hade 1 drabbad katt bakom och 0-49% testade bakom sig, med de som hade 1 drabbad katt bakom och 50-76% testade katter i 5 generationer bakom sig.
Sedan upprepade jag samma gällande de som hade 2 drabbade, 3 drabbade och 4 drabbade, som jag sa ovan, ingen hade mer än totalt 4 drabbade katter bakom sig på 5 generationer.


Hur många i varje kategori hade normal, grad 1, 2 eller 3 jämfört med alla andra katter som testats. Resultatet i diagrammet nedan är i procent och beräknas utifrån alla 696 katter i hälsoprogrammet som hade drabbade förfäder till en viss grad bakom sig på fem generationer.

Jag hade verkligen svårt att sätta ihop det här, det finns så mycket data och variationer.
I denna graf jämförs alla katter med drabbade katter bakom, men de är också indelade i grupper beroende på antalet testade katter bakom.
Eftersom antalet katter med endast 0-49% fortfarande är den största gruppen i hälsoprogrammet visar detta sig när vi gör grafer för att jämföra alla katter. I gruppen katter med normal höftstatus, som hade 0-49% testade förfäder, kan vi se att 38 procent hade 1 drabbat förfader, 6,3 procent hade 2 drabbade förfäder, 2,9 procent hade 3 drabbade förfäder och endast 1 procent hade 4 berörda förfäder.

CatsAffected1 5ComparedAll

 

Slutligen tittade jag på katterna som hade fullständigt testade föräldrar (de första tre staplarna), och de som hade alla 4 far och morföräldrarna testade (de sista tre staplarna). Där jämförde jag de olika varianterna första oavsett om det fanns drabbade bakom eller inte, andra om det inte fanns några känt drabbade  bakom och i tredje om det fanns drabbade i de närmsta 5 generationera bakom.

Fullytestedparentsandgrandparents


By: Malin Sundqvist