Inom rasen Maine Coon pratar vi om klonerna eller procenten kloner. Men vad menas exakt menas med detta?

När vi talar om klonerna talar vi om de 17 ättlingarna till Tanstaafl Polly Adeline eller Heidi Ho (Polly) och Heidi Ho Sonkey Bill (Sonkey) som föddes mellan 1979 och 1982. Anledningen till att de fick namnet "klonerna" beror på att kattungarna såg exakt lika ut. Precis som om de var kopior av varandra, målade med en annan färg. Dessa kommentarer kom också när uppfödaren presenterade sitt första kull på en utställning. På grund av detta har etiketten "klonerna" stannat kvar. Båda föräldrarna fick championtitlar till sina namn och deras första växande kattungar gjorde mycket också mycket bra ifrån sig på utställningen. Detta gjorde klonerna i början av 1980-talet mycket populära. Kattungarnas liknande utseende var mycket önskvärd på den tiden, eftersom förutsägbarheten för framtida bra utställningsresultat gjorde dem mycket attraktiva hos andra uppfödare. Sonkey och Polly hade tillsammans 7 kullar. Från dessa kullar användes 17 kattungar i avelsprogram. Nedan kan du se en skärmdump från klonerna i PawPeds. De första kolumnerna visar att många av dem verkligen har fått sina utställningstitlar.

Offspring of Sonky and Polly - The Clones

 

TGC Heidi Ho Richard III of CharmalotDe 17 klonerna fick också avkommor; totalt 226 kattungar och 1 459 barnbarn. Inte alla dessa (barn)barn gick i avel, men många var det. Du förstår att med denna enormt höga avelsproduktion i kombination med deras popularitet resulterar det i en stor påverkan på dagens Maine Coon, cirka 40 år senare.

 

Många av dessa 17 klon-bröder och systrar finns fortfarande i stamtavlan hos dagens Maine Coon. Numera har Maine Coon i genomsnitt 35% procent i kloner. Detta innebär att 35% av denna katts stamtavla består av kloner från 40 år sedan. Ibland kan klonerna hittas mer än 70 gånger i stamtavlan.

 

 

Sonkey - Pappan till klonerna

 

Heidi Ho Sonkey BillFörst tittar vi på klonernas far, Heidi Ho Sonkey Bill (Sonkey). Sonkey är en F3-hane (3:e generationen foundation). Hans stamtavla består till 100% av de 2 vanligaste foundationkatterna, Andy och Bridget. Sonkey och hans kloner är därför det främsta skälet till att Andy och Bridget kom till positionen att vara de 2 vanligaste foundationkatterna.

Två barn till Andy och Bridget parades (Henri Sayward och Heather, bror och syster). En dotter till den kombinationen, Henrietta, parades igen med sin far (Henri Sayward). Sonkey föddes som ett resultat av denna kombination. Sonkey's far är också hans farfar och Sonkey's farmor är också hans moster. Andy och Bridget är båda hans farfar och mormor på fars sida och två gånger hans farfarsfar och mormor på mammas sida. Sonkey har därför en extremt hög inavelskoefficiens på 37,5%.

 

​Sonkey hade 42 avkommor (inklusive de 17 klonerna). Sonkey blev också farfar till 404 barnbarn, varav 225 relaterade till klonerna. De andra 179 barnbarnen till Sonkey kommer från andra honor andra än Polly. Dessa 179 avkommor har uppenbarligen en procent kloner på 0%.

I hans stamtavla kan du se de dubbla förfäderna i samma färg. Detta är en stamtavla som de flesta uppfödare skulle undvika till varje pris. Fortfarande finns Sonkey och hans kloner i nästan alla stamtavlor hos Maine Coon idag. Kan du föreställa dig att när en katt har 35% i kloner, består stamtavlan till 17,5% av fadern Sonkey, som är resultatet av en pappa-dotterparning, där dotter är resultatet av en broder-och-syster parning. Det får dig att undra ...

Pedigree of Sonkey

Stamtavlan för Sonkey

 

Polly - mamman till klonerna

Polly 1Polly's (Tanstaafl Polly Adeline or Heidi Ho) stamtavla består av färre inavelsparningar än hos hennes partner Sonkey. Hennes totala inavelsprocent är 7,81%. Hälften av hennes mors linje består av Andy och Bridget. Men Pollys stamtavla innehåller också de tre andra foundationkatterna, som tillsammans med Andy och Bridget utgör de fem vanligaste foundationkatterna. Pollys stamtavla består av Dauphin de France or Tati-Tan till 31.2%.Tack vare Polly är Dauphin nummer 3 av de 5 vanligaste foundationkatterna hos Maine Coon. Följt av Tatiana som nummer 4 och Smokey Joe som nummer 5.

Top 5 foundation cats for Polly

Top 5 foundation katter hos Polly

De 17 klonerna

QGC Heidi Ho Canth of TanstaaflLåt oss titta närmare på stamtavlan för dessa 17 kloner; kattungarna från Sonkey och Polly.

Deras inavelsprocent på fyra generationer är 5,47%. Och den totala inavelsprocent är 9,38%. Foundation topp 5 är 91%. Med denna höga procentsats kan du se att en hög procent kloner automatiskt betyder höga topp-5-procent. I själva verket betyder detta att topp-5-procenten är minst 91% av procenten kloner. Exempel: När en Maine Coon har en procent kloner på 40% måste procenten topp 5 vara minst 36,4%. Å andra sidan kan du inte förutsäga klonernas procent genom att titta på topp 5. Topp 5 hade avkommor som skapade andra linjer än klonernas. I teorin kan en Maine Coon ha en topp 5-procent på 70% och en procent kloner på 0%. Dessa linjer användes inte lika mycket som klonernas linjer och därför är dessa linjer mycket sällsynta eller har kanske till och med dött ut.

​De mest förekommande förfäderna till klonerna (även kallad Foundation topp 5):

Nummer 1 och 2: Bridget Katt of Heidi Ho (Bridget) och Andy Katt of Heidi Ho (Andy) räknas jämnt i stamtavlan och tillsammans utgör de 64,1% av klonernas stamtavla

Nummer 3: Dauphin de France of Tati-Tan är 15,6% av stamtavlan. Totalt är topp 3 tillsammans 79,7%.

Nummer 4: Tatiana of Tati-Tan är 7,8% av klonernas stamtavla.

Nummer 5: Smokie Joe of Whittemore är god för 3,52% av klonernas stamtavla.

Totalt för dessa topp 5 är 91%.

​Nu förstår du var Foundation topp 5 kommer från. Användningen av klonerna i många avelsprogram skapade denna topp 5. Du kommer också att förstå varför det inte bara är en topp 5 utan också en topp 3 och topp 2 som nämns separat. Det är en stor skillnad mellan 32% av Andy och 3,52% av Smokie Joe.

clone stamboom 1

Påverkan från klonerna idag

Eftersom klonerna föddes för ungefär 40 år sedan är det inte något som varje uppfödare idag tar hänsyn till. Klonerna är mestadels inte längre synliga i de närmaste tio generationerna. Många uppfödare är därför inte medvetna om deras inverkan idag. Volontärerna hos PawPeds har därför utvecklat möjligheten att beräkna procenten kloner för varje Maine Coon. På det här sättet kan du se exakt vilken procent av din katts förfäder som består av klonerna. För att se denna procentsats klickar du på länken "Kloner" i menyn ovanför stamtavlan i PawPeds.

Klonernas utveckling

 Årtal % i Kloner  Inavel på 5 gen.  Total % inavel 
1980 2,9%  8,8%  10,6% 
1990 22,0%  5,6%  12,7% 
2000 31,0%  1,7%  13,2% 
2010 33,5%  1,0%  13,9% 
2018 34,0%  0,9%  14,3% 

En svensk uppfödare Malin Sundqvist har forskat i PawPeds-databas för att se utvecklingen av procentandelen kloner under fem specifika år. I grafen kan du se hennes resultat. Den genomsnittliga procenten kloner 1980 var 2,9% (logiskt eftersom endast ett fåtal kloner föddes 1980). Procenten kloner växer allteftersom tiden går. År 2018 är den genomsnittliga procenten kloner 34% av alla Maine Coons som är registrerade i PawPeds-databas. Den tredje kolumnen jämfört med den fjärde kolumnen är också intressant. Den tredje kolumnen visar den genomsnittliga inavelsprocenten på 5 generationerna (linjeavel). Det är förvånande att trots det faktum att praktiskt taget ingen linjeavel tillämpades 2018 (det finns inga eller få dubbla förfäder under de första 5 generationerna), så har den totala inavelsprocenten, (fjärde kolumnen) ökat. Det finns därför ett tydligt samband mellan procenten kloner och den totala inavelsprocenten. Detta kan förklaras av det faktum att en Maine Coon med 34% i kloner består av minst 34% av samma förfäder. Det kan finnas viss variation inom klonerna. Till exempel, en Maine Coon som har 34% kloner som består av 100% av "Heidi Ho Aurora eller MtKittery" kommer att ha en högre inavelsnivå än en Maine Coon med 34% kloner där denna procentandel är jämnare fördelad mellan de olika klonerna.

Dessutom har en Maine Coon med ett högt procent kloner automatiskt också en hög foundation-topp-5-procent (de 5 vanligaste foundationkatterna). Endast en liten procent förfäder återstår varifrån obesläktade förfäder och obesläktade gener kan komma från.

På 80-talet fanns det många andra linjer som också användes i avel förutom klonerna. Tyvärr var klonerna så populära under den här perioden att många uppfödare förr eller senare lade till en avkomma till klonerna i sitt eget avelsprogram. Gamla linjer med en låg andel kloner kan därför knappast hittas idag. Linjerna som har en låg procent kloner kommer huvudsakligen från linjer som en New Foundation Maine Coon bidragit till. Genom att lägga till nytt blod till avelsprogrammet kan procenten kloner minskas drastiskt.

 

Varför låga kloner är viktigare än låg inavel eller låg topp 5

Du kanske förstår att om den nuvarande populationen har en genomsnittlig procentandel i kloner på 35% eller högre, kommer detta att leda till allvarlig minskning av genpoolen. Det är därför mycket nödvändigt att avla på Maine Coons som är så orelaterade till dessa 17 kloner som möjligt.

​Kloner, topp 5 och inavlelsprocent är kopplade till varandra. Ju högre procenten kloner blir, desto högre är Maine Coons föräldrar relaterade till varandra. Som förklarats ovan har klonerna de fem vanligaste förfäderna bakom. Denna topp 5 kommer att öka tillsammans med den ökande procenten kloner. Den genomsnittliga foundation topp 5-procenten är nuförtiden 70%.

Med en allt högre procent kloner ökar också den genomsnittliga inavelsprocenten av populationen på grund av deras anslutning till varandra. Det kommer då att bli allt svårare för en uppfödare att göra låga inavels-kombinationer i framtiden, eftersom det finns färre och färre obesläktade linjer att hitta. Tabellen som visas och diskuterats ovan visar denna trend väl.

Linjerna som fortfarande är låga i kloner blandas ofta alltför snabbt och för mycket med linjer som är höga i kloner. Detta är ofta förståeligt ur den enskilda uppfödarens synvinkel. En uppfödare vill uppnå sina egna avelsmål och kompensera för de svagare punkterna i linjen. När allt kommer omkring finns det mycket mer tillgänglighet i populationen av hög-klonade linjer för att hitta den perfekta katten som kompletterar ditt avelsprogram. Dock skulle den totala populationen av rasen tjäna bättre på att para ihop linjer med låga kloner med andra icke relaterade låg-klonade linjer. Detta ökar mängden katter som är låga i klonerna. Detta hjälper den totala populationen till en högre genetisk mångfald. I framtiden kommer detta att resultera i fler möjligheter att fortsätta skapa låga inavels-kombinationer. Om det finns fler linjer med låga kloner tillgängliga kommer det också att göra det möjligt för uppfödare att nå personliga avelsmål och arbeta med en högre mångfald samtidigt.

För att summera: låg inavel är viktigt för hälsan på kort sikt, men en låg procent kloner hjälper till att hålla en hög genetisk mångfald av rasen på lång sikt.

Lågklonade - avelsprogram

I Nederländerna finns det mycket få utparnings-uppfödare (som avlar med en procent kloner på under 20%). Av hundratals (400-500) Maine Coon-uppfödare i Nederländerna fokuserar förmodligen cirka 3-5% på utparning. Nederländerna är inget undantag här, eftersom denna trend är synlig över hela världen.

Med denna artikel hoppas jag kunna skapa mer medvetenhet om klonerna bland uppfödare, så att fler uppfödare vill prioritera detta i sitt avelsprogram. Inte alla kan eller vill arbeta med utparning. Det kan inte ens vara möjligt för varje uppfödare att arbeta med utparning, för tyvärr finns det för få utparning Maine Coons tillgängliga på grund av dessa trender. Men varje uppfödare kan ta klonerna i beaktande i sitt avelsprogram. Även om det bara är några procent per parning eller för varje ny katt som du köper, hjälper varje litet steg rasen till en lägre procent kloner och högre genetisk mångfald.

Av: Debbie Sprenger

Översatt av: Malin Sundqvist

 

Du kan hitta mer intressanta artiklar om klonerna här:

- Klonerna

- Klonernas historia

- Intervju med uppfödarna av klonerna, Beth Hicks

- Artikel om klonerna och foundationkatternas historia