Dilution 

Grundfärgerna är fortfarande som alltid svart och rött kom alltid ihåg det.

Dilution är ett anlag som "bleker" färgen så att svart blir blått och rött blir creme (på skoj skulle vi kunna kalla den kloringenen och det är lättare att tänka blekning i samband med klorin).

För att en katt skall kunna bli diluterad så krävs det att dilution nedärvs från båda sidor, katten måste alltså ha dubbel uppsättning av dilutions-genen för att den skall vara synbart dilution. 

Dilution är recessivt och kan alltså bäras i många, många generationer utan att det dyker upp och syns.
För enkelhetens skull använder vi här den genetiska beteckningen diluterad istället för att skriva ut färgerna blått och creme.

Normalfärg ej bärare av dilution = DD
Normalfärg bärare av dilution = Dd
Diluterad = dd

 

D/D

Katten är inte diluterad och bär heller inte dilutions-anlaget, inga avkommor efter denna katt kommer att bli diluterade men kan bli bärare om den andra parten är diluterad eller bärare av dilution.

D/d 

Katten är inte diluterad men bär anlaget och kan ge diluterade avkommor med en diluterad katt eller en annan bärare.

d/d

Katten är diluterad och kommer tillsammans med en annan diluterad katt inte ge något annat än diluterade avkommor, även om den andra katten inte är bärare kommer samtliga avkommor att bli bärare, om den andra katten inte är diluterad själv men bärare kan avkommorna antingen bli diluterade eller bärare.

 

När man ska försöka utröna om en katt är röd eller creme kan man inte gå efter hur ljus katten är, speciellt inte om det är silver inblandat. Skillnaden mellan en röd och en creme är inte ljusheten utan nyansen. En röd katt går åt orange (apelsin), en varm färg, medan en creme går åt det blå hållet och har en smutsaktig ton, åt beige (sand). Oftast är det lättast att se när katten är nyfödd innan t ex silver börjat spricka upp ordentligt.

 

Här nedan ses en kull med tre röda och en creme, man ser tydligt den kalla sandiga tonen i pälsen, medan de röda har en mer orange varm ton.

20080304 Krafla4Ungar 01

Här nedan visas skillnaden mellan en Cremetabby och en Rödtabby, här kan man också se hur otroligt svårt det kan vara att verkligen se om en Röd/Creme är mönstrad eller inte. 


Maya den Cremefärgade ser omönstrad ut om man tittar efter öronkanter, runt munnen och ögonen, men hon har parats med omönstrad och fått mönstrade kattungar alltså vet vi att hon faktiskt är mönstrad. 

 

Foton kan också lura en hel massa så att försöka avgöra på kort kan verkligen vara en utmaning. Krafla till höger har mycket tydliga vita agouti-markeringar, men pga ljuset på detta kortet ser de inte alls särskilt tydliga ut! Hon ser bara vagt ljusare ut runt ögon, i öronkanter och runt munnen.

GimletsHimalaya

MittklattensKrafla

Gimlets Himalaya - Cremetabby

Mittklättens Krafla - RödtabbyIMG 6365

7v Svinto 03 1

Dagdrivarn Kelmaa - Svartsköldpaddstabby

Dagdrivarn Trance Gemini - Blåsköldpaddstabby

 

Några exempel på nedärvningen av dilution:

Nedan har vi exempel på två diluterade föräldrar alltså både mamma och pappa är blå eller creme.
Som vi ser av tabellen blir alltså samtliga avkommor diluterade då både mamma och pappa ha dubbel uppsättning av dilutions-anlaget, något annat är inte möjligt.

Pappa
d

Pappa
d

Mamma
d

dd

dd

Mamma
d

dd

dd

 

Här nedan har vi istället exemplet där mamma är icke diluterad (svart/röd) och heller inte bärare av dilution, medan pappa då är diluterad själv alltså blå eller creme.
Här kan vi då se att samtliga kattungar kommer att bli bärare av dilution men ingen kommer själv att bli, alltså har du en hona eller hane som är icke bärare kan du para med blått eller creme i oändlighet men du kommer ändå aldrig att få någon avkomma som är blå eller creme från denna mamma, samma gäller ju då givetvis också det omvända. Om det är mamma som är diluterad och pappa som är icke bärare.

Pappa
d

Pappa
d

Mamma
D

Dd

Dd

Mamma
D

Dd

Dd

 

Vi tar ett sista exempel båda föräldrarna är fullfärgade (röd/svart) men bärare av dilution (blå/creme)

Pappa
D

Pappa
d

Mamma
D

DD

Dd

Mamma
d

Dd

dd

I exemplet ovan ser vi då att 25% av kattungarna kommer att bli fullfärgade och ej bärare av dilution (DD), vi kan se att 50% av kattungarna kommer att bli fullfärgade men bära på dilution (Dd) och 25% av kattungarna kommer att bli diluterade (dd).

Vi kan idag dna-testa för att se om katten är bärare av dilution eller inte, vi kan också dna-testa för att veta om katten är agouti eller inte, något som kan vara värdefullt på speciellt på rött och creme. I andra fall kanske vi vill veta om katten är bärare av non-agouti (solid).

Skapad av: Malin Sundqvist