Det finns många olika standars för vår ras inom de olika förbunden, överlag så är de desamma, men med små skillnader i hur de är skrivna eller hur specifika de är. En del av dem är väldigt generellt skrivna medan andra är extremt detaljerade. Vår standard inom de olika förbunden har dock inte genomgått några stora förändringar genom åren, men det ser tyvärr ut som att våra katter har det? Detta är inte en bra utveckling om du frågar mig, jag gissar att vi alla kan komma ihåg vad som hände med Persern.

Är detta något som vi önskar ska ske med vår ras? Jag kommer att försöka skapa artiklar om förändringarna inom vår ras andra artiklar gällande detta ämne, men det kommer att bli i en annan artikel.

Maine Coon Standarden i bilder (originalet)

Maine Coon Standarden i bilder CFA (Nyare version från CFA)

Maine Coon Standarden i bilder (Nyare verstion)