Den genetiska variationen hos Maine Coon

 

2018 lanserade Genoscoper ett nytt DNA test. Förutom de vanliga testerna för HCM1, SMA och PK-def samt olika anlag, erbjuder detta test också något riktigt häftigt: insikt i den genetiska variationen! Tusentals gener mäts vilket skapar en procentsats som visar kattens genetiska mångfald. Denna information lagras i en databas och kan nås via mycatdna.com. Du kan läsa allt om detta DNA-test i artikeln "MyCatDNA".

En del av denna databas görs offentligt av kattens ägare. Med de offentliga profilerna för Maine Coon kunde jag göra lite forskning för att få mer insikt i den här nya testet genetiska variation (%) och hur den står i relation till våra konventionella indikatorer.

Diagrammet nedan visar den genetiska mångfalden för rasen Maine Coon, som ligger mellan 28-42%. Den genomsnittliga genetiska mångfalden för rasen är för närvarande 34,5% (22-1-2020). När fler Maine Coons testas och läggs till i databasen i framtiden, kan den genomsnittliga mångfaldens genomsnitt och bandbredd förändras. Diagrammet är baserat på population A* (förklaras i slutet av denna artikel). Du kan se från diagrammet att de flesta av de testade Maine Coonerna får mellan 32 och 39% i genetisk mångfald. Mycket få Maine Coons får poäng som ligger i de yttre områdena. Databasen innehåller Maine Coons från hela världen, den innehåller Nya Foundation-linjer, showlines, utparning och polydactyla Maine Coons. En ganska mångfaldig Maine Coon-databas som ger oss en bra bild av mångfalden i vår ras.

GenDiv

 

Har Maine Coon en hälsosam genetisk variation?

 

Maine Coon är en naturlig ras, så man skulle förvänta sig att den skulle vara mångfaldig. Även om det inte tillkommer så många nya Foundation Maine Coon till rasen idag, anses rasen fortfarande ha en god mångfaldighet. Mångfalden beror på de linjer som det avlas på. Vissa linjer har en mindre variation än andra, det är därför bra att kunna testa för det.

Om du har en katt med  en lägre genetisk variation, få inte panik! Genom att använda "breedertool" hos MyCatDNA kan du hitta specifika katter som kommer från obesläktade linjer och som kan förbättra den genetiska variationen hos dina framtida avkommor. En katt med  låg genetisk variation kan fortfarande vara av stor genetiskt betydelse för populationen, om den genetiskt är obesläktad med majoriteten av rasen. Du kan enkelt förbättra den genom att välja rätt partner för framtida parningar och göra ett stort hopp på bara en eller några få generationer. Ju fler katter som läggs till och görs publika, desto mer intressant kommer detta verktyg att bli. Det kan hjälpa en uppfödare att förbättra den genetiska mångfalden som en del av dennes avelsplan, förutom de konventionella indikatorerna som COI% (total inavelskoefficient) och procentandelen kloner. Det ger ett nytt intressant perspektiv, med information som uppfödare inte haft tillgång till förut.
 
 

Jämför olika kattraser

När du tittar på rasen Maine Coon jämfört med andra kattraser kan du se att den är ganska högt rankat på nr 6 (Polydactyl) och 8 (icke-poly). Som förväntat är de naturliga raserna mer genetiskt olika än de raser som skapades av uppfödare. Observera att detta bara visar medianen (genomsnittet). Varje ras har sin egen bandbredd, för vissa raser är bandbredden väldigt snäv och för andra raser är den mycket bred.

 
Median per breed

 

Är en huskatt hälsosammare än en Maine Coon?

I Nederländerna är det en vanlig åsikt att en blandras eller en huskatt är friskare än en raskatt på grund av deras högre genetiska mångfald. Medianen hos en tamkatt är verkligen lite högre än medianen hos en Maine Coon. Bandbredden för en tamkatt är mellan 35-42% (visas nedan i orange) och för en Maine Coon mellan 28-42% (visas nedan i blått). MEN beroende på uppfödarens mål och linjerna som uppfödaren arbetar med, är det definitivt möjligt att föda upp Maine Coon som har minst lika stor genetisk mångfald som en blandras eller en huskatt. En Maine Coon som har en genetisk mångfald högre än 35% har nått den punkten. Uppenbarligen har en uppfödare som arbetar med raskatter en större kunskap om linjerna och kvaliteten på generna vad gäller hälsa än någon vars katt av misstag blev dräktig med någon grannkatt som vi inte vet något om. Vilket kan göra valet av en rasren Maine Coon ännu säkrare än en huskatt vars förfädernas historia är okänd och där inga hälsotester gjorts.
 

GenDivMCO

 

Hur kan du använda genetisk variation i ditt avelsprogram?

När jag fick kännedom om det här testet var min första fråga: hur relaterar den genetiska mångfalden till inaveln? Du bör förvänta dig att se en högre genetisk variation hos katter som har låg inavel. Men stämmer detta för varje enskild katt? Jag var tvungen att ta reda på det genom att undersöka de offentliga Maine Coon-profilerna på mycatdna.com. Jag letade upp stamtavlan i Pawpedsdatabasen för att hitta information om inavelsnivåer och kloner. Sedan gjorde jag diagrammet för att visualisera sambandet mellan indikatorerna som vi använder:

  • total COI%

  • inavel på 5 generationer och 10 generationer

  • klonerna

Nedan visas resultaten för varje indikator och sambandet med genetisk mångfald. Alla dessa diagram är baserade på population B*.

 

Genetisk mångfald relaterad till COI%

 

Låt oss ta en titt på hur den genetiska mångfalden relaterar till den totala inavelskoefficienten (COI%). Du kan se den gröna linjen som visar genomsnittlig COI kontra genetisk mångfald (%). Till exempel har en Maine Coon som har en genetisk mångfald på 39% (dessa resultat är avrundade) en genomsnittlig COI på 5%. Och en Maine Coon med en genetisk mångfald på 31% har en genomsnittlig COI på 19%.
 

De gula och blå linjerna visar bandbredden där COI% kan vara på en individuell nivå. Det visar att det finns minst en Maine Coon som har en hög genetisk mångfald på 38% och som också har en högre COI än du förväntar dig: 15%. Den gula linjen visar också ett exceptionellt resultat hos en katt som har en låg genetisk mångfald på 30% men som har en COI på 0%. Hur kommer sig detta? En katt med 0% i inavel existerar inte, men (Nya) foundation-katter är registrerade som sådana, eftersom vi inte känner till deras föräldrar och inavelsnivåer. Detta visar på att förmodligen är inte alla nya Foundation-katter (COI 0%) genetiskt varierade. Men det här testet kan bevisa om de är det! Denna speciella katt har förmodligen besläktade föräldrar (hög COI), men kan fortfarande vara väldigt obesläktad med majoriteten av de andra katterna och tillföra nya gener till populationen.

Den svarta prickade linjen visar hur många Maine Coon som ingår i kategorin genetisk mångfald. De yttre kanterna har inte tillräckligt många testresultat för man ska kunna dra pålitliga slutsatser av här. Men trenden (grön linje) är mycket synlig. Med andra ord finns det en korrelation mellan COI och den genetiska mångfalden, men det är inte lika förutsägbart, eftersom det finns undantag.

Du kan här göra generella förutsägelse: En Maine Coon med COI på 15% har troligen en genetisk mångfald lägre än 35%, men du kan se på den blå linjen att 38% är fortfarande möjligt. En Maine Coon som har lägre inavelsnivåer än 10% kommer troligen att ha en genetisk mångfaldsnivå mellan 36,5 och 40,5%. I en stamtavla med låg COI% är det för närvarande ofta en eller flera katter ny Foundation som är ansvariga för det låga siffrorna. Men den genetiska mångfalden beror på den genetiska mångfaldsnivån för katten som är ny Foundation och hur orelaterade dessa gener är i förhållande till de linjer du blandar dem med. Detta test ger oss ny information om den genetiska mångfalden i den nya linjen och huruvida den verkligen tillför något nytt till rasen.

 

GenDiv vs COI

 

Genetisk Mångfald i relation till inavel och linjeavel

 
Vi har tittat närmare på de totala COI-nivåerna, men hur är det med de inavelnivåer som är nyare i stamtavlan? Jag har lagt till två kategorier här. Inavelsnivån på 5 generationer, som visar hur besläktade katterna är sett bara på de senaste 5 generationerna. Den andra är linjeavel som gjorts under de senaste 10 generationerna, hur många dubbla förfäder hittar du där? Det finns inte tillräckligt många exempel på extrem inavel i databasen för att kunna dra några bra slutsatser från dem, du kan fortfarande se i diagrammet nedan att för att hålla sig på den högre sidan av den genetiska mångfalden, är det klokt att hålla inavelsnivåerna för de närmaste 10 generationerna på dina framtida parningar under 2% (resultat> 34%) eller ännu bättre, under 1% (resultat> 37%). Med det sagt kan en Maine Coon med en inavelsnivå på 6% på 10 generationer, fortfarande ha en genetisk mångfald på 38%. Chansen är liten, men det händer. Jag antar att det var den lyckliga katten som ärvde de obesläktade delarna från de besläktade föräldrarna.
 
GenDiv vs Inbreeding

Om du inte redan insett att inavel inte är en bra idé hälsomässigt, kan uppfödarverktyget hjälpa dig att visuellt se resultaten när du planerar att para besläktade katter.

 

Exempel 1:

Bror och systerparning ökar COI med 25%. Vad händer med den genetiska mångfalden när du planerar en sådan parning (vilket inte rekommenderas)? I uppfödarverktyget kan du matcha profilen Chelles of Macadamia (genetisk mångfald på 39,2%) med sin bror Lyon of Macadamia (genetisk mångfald på 37,8%). (Observera att bror och syster har en skillnad på 1,4%, vilket visar att inte alla syskon har samma genetiska mångfald.) Kattungarna förväntas ha en genetisk mångfald på cirka 29,7%. En minskning med 8,8% i genetisk mångfald. Du får det inte så mycket lägre än så! Uppenbarligen en mycket dålig idé.

 

Exempel 2:

Vid parning mellan Morföräldrar - barnbarn ökar COI med 12,5%. Vi tar profilen Chelles of Macadamia (39,2%) igen och den här gången kommer vi att välja hennes farfar So Out Coon's Mirai (38,5%). Båda katter har en mycket god genetisk mångfald. De förväntade genetiska mångfalden hos deras kattungar kommer att vara cirka 34,9%. En minskning av nästan 3,95% i genetisk mångfald på bara en generation. Det ser ut att vara en låg siffra och ett litet steg, men ta inte för lätt på att det bara är några procent. De tar dig direkt till andra sidan av diagrammet. Kom ihåg att bandbredden för den testade Maine Coon-populationen endast är 14% (mellan 28-42%), så en minskning med 3,95% innebär att du kommer att förlora 28% av deras genetiska mångfald i ett steg!

 

Genetiska relationer

Observera att databasen i mycatdna inte håller reda på några familjerelationer. Förutsägelsen av den genetiska mångfalden för avkomman baseras endast genom att jämföra genomerna. Om den förutsagda genetiska mångfalden är lägre än båda föräldrarna, betyder det att deras genom är mestadels densamma (och de är förmodligen släkt).

På kartan över genetiska relationer över testresultaten kan du se katter inom rasen och hur de samlas i kluster när deras genom har likheter. Tänk på: att om du har en Maine Coon med en hög genetisk mångfald, låt oss säga 40%, men det visas i mitten av grafiken, mitt i det blå prickklustret. Så betyder det att du kommer att ha svårt att hitta en bra match för att ytterligare förbättra den genetiska mångfalden, eftersom de flesta av de andra katterna ligger nära din och mestadels delar samma DNA. Du måste leta efter linjer i de yttre områdena för att hitta oberoende matchningar, för att fortsätta hålla en hög genetisk mångfald i kommande generationer. 

Överraskande nog så visar grafiken nedan att de inhemska långhårskatterna och Maine Coon blandningarna ligger alla i samma gula kluster. Det visar att deras DNA skiljer sig från rasen Maine Coon, men inom kategorin med blandadraser finns det inte stor mångfald alls.

Observera också att Polydactyla Maine Coon (rosa prickar) verkar vara väldigt varierade. Polydactylerna är registrerade som en separat ras i Mycatdna och har en egen median på 35,9%, vilket är 1,4% högre än en icke-poly Maine Coon (34,5%).

GenRelations
 
 

Genetisk mångfald i relation till klonerna

 

Hur är den genetiska mångfalden i relation till klonerna? Vi vet att en hög procent kloner innebär att du har stor del av samma förfäder (kloner och bakom dem topp 5). Om du inte känner till klonerna, läs först mer om dem i min artikel "Klonernas påverkan" först.

Titta på diagrammet nedan. När du avlar med utparningskatter genom att hålla klonerna under 20% kommer katterna troligen alla att ha en genetisk mångfald som är högre än 36%. I genomsnitt är de till och med 38%. Detta är mycket goda nyheter för varje utparningsuppfödare, och belägg för att du verkligen arbetar med en högre genetisk mångfald när du avlar på utparningslinjer. Naturligtvis visste du ju redan detta, men det är bra att ha lite belägg!

Medveten om att den genomsnittliga klonprocenten är cirka 35%, visar detta diagram att majoriteten av dessa katter är på vänster sida av diagrammet och har en genetisk mångfald under 35%.

Så jag tror att vi kan säga att det finns ett samband mellan den genetiska mångfalden och klonerna. Det som fascinerar mig är frågan varför dessa linjer är mer böjda? Föregående diagram över COI visade en mer rak linje. Jag har inte hittat något svar på detta ännu.

GenDiv vs clones

 

Genetisk mångfald per land

 

Detta är ett roligt diagram, men det är också det minst pålitliga diagrammet av alla. Eftersom vissa av länderna bara har några få katter testade, kan vi inte riktigt dra några slutsatser ännu. Detta diagram visar endast de länder som har minst 3 katter i den offentliga databasen. Detta diagram är baserat på Befolkning C*. Landet där katten föddes (och där uppfödaren finns) är det land som katten räknas till.

Den svarta linjen visar hur många katter den innehåller och du får därför en mer tillförlitlig bild på de länder som har testat fler katter.

Som förväntat, hittas Maine Coon med den högsta genetiska mångfalden i USA, eftersom de katter som bidrar med nya gener, ny foundation,  alla kommer från USA (eller CA). Men du kan se att de också har en hel del katter med en lägre genetisk mångfald, vilket sannolikt orsakas av att amerikanska uppfödare importerar katter med mindre genetisk mångfald ifrån utlandet.

Du kan också se att Sverige mycket väl, klarat att hålla den genetiska mångfalden hög. Av alla länder på vänster sida sticker Ryssland ut med en lägre genetisk mångfald på i genomsnitt 33%. Under min forskning har jag lagt märke till att de flesta av de ryska katter som finns i mycatdna-databasen nu ägs av amerikanska uppfödare, vilket antagligen kommer att minska den genetiska mångfalden inom deras avelsprogram. Detta kan ses i framtida testade generationer från amerikanska uppfödare.

GenDiv per country

Om du tar bort de länder som har testat mindre än 12 katter står du kvar med de fem bästa länderna som har flest katter testade inom mycatdna. Detta diagram är baserat på population D*.

GenDiv per country top 5

 

Slutsats

 

Den genetiska mångfalden visar sig vara en lovande ny indikator. Eftersom slumpen också spelar en roll i hur generna nedärvs till avkomman, är den mindre förutsägbar än de vanliga indikatorerna som COI, kloner och Top5. Det kan vara mer utmanande att integrera detta i ditt avelsprogram. Med låga inavelsnivåer siktar du på en högre mångfald, men med detta test VET du faktiskt kattens genetiska mångfald. Detta test är sakligt och därför mer pålitligt än de andra indikatorerna, så det har verkligen ett stort värde. Mycatdna:s webbplats ger oss uppfödare en möjlighet att hålla reda på hela rasens genetiska hälsa.

Naturligtvis får vi inte stirra blinda på mångfalden, mångfald innebär inte nödvändigtvis att katten har friska gener. Du kan fortfarande få en katt med en hög genetiskt mångfald, men som ärvde fel gener och därmed sabbar saker och ting. Den genetiska informationen bör aldrig ersätta något HCM / PKD-test med eko, HD / PL-test eller andra kliniska hälsokontroller som utförs av en veterinär eller specialist. Detta DNA-test är bara en liten del av de totala hälsotester som en uppfödare rekommenderas att göra på en Maine Coon.

Men jag måste säga att jag är en beundrare av detta test och är mycket entusiastisk över den positiva inverkan som avelsverktyget kan ha i framtiden, särskilt när fler katter läggs till. Det kommer att bli roligt (eller skrämmande, beroende på vilken riktning det tar) att följa trenderna för de kommande åren.

Population och källa

På webbplatsen för mycatdna, tog jag hela poplationen av Maine Coon (inklusive polydactyl) från de offentliga katterna. Det finns många fler Maine Coons testade men deras profil kan inte ses av mig, så jag kunde bara arbeta med de offentliga katterna. Den 22 januari 2020 var populationen offentliga Maine Coon 288 testresultat. Från dessa katter har jag kontrollerat deras stamtavla i Pawpeds-databasen för att söka efter information om COI, inavel på 5, 10 generationer och klonerna. Jag kunde hitta 212 av katterna i Pawpedsdatabasen. Från dessa 212 katter noterade jag också deras födelseland. För de 76 katter som inte hittades i Pawpeds gav deras mycatdna-profil mig information om födelselandet.

 Använda populationer som visas i diagrammen i den här artikeln:

*Använda populationer som visas i diagrammen i denna artikeln:

  • Population A: 288 Maine Coon publika Maine Coon profiler på mycatdna.com den 22/1 2020 (inklusive polydactyla)

  • Population B: 212 Maine Coon Population A minus de 76 katter som inte kunde hittas i Pawpeds databas

  • Population C: 277 Maine Coon Population A minus de katter som var födda i länder där endast en eller två katter publiserats

  • Population D: 221 Maine Coon Population A minus de katter som var födda i länder där mindre än 12 katter publiserats

 

Av: Debbie Sprenger

Översatt av: Malin Sundqvist